Tecnología de reciclaje

Przy pomocy najnowocześniejszej techniki przetwarzamy odpady produkcyjne, przede wszystkim wszelkie warianty PP.

Do naszych bogatych zasobów maszynowych należą 2 młyny tnące o mocy silnika 75 kW każdy, 1 rozdrabniacz jednowałowy o mocy 37 kW i 1 rozdrabniacz jednowałowy o mocy 110 kW.

Maksymalna wydajność naszej linii recyklingowej do produkcji granulatów wynosi, w zależności od materiału, ok. 1400 kg/h.