Ndërtesa e re 2012

Më në fund ja dolëm, punimet në zyrën tonë të re dhe në kapanonin tonë të magazinimit pothuajse kanë përfunduar.

Kjo gjë është për ne një gur tjetër kilometrik përveç zhvillimit teknologjik të produktit të viteve të fundit duke krijuar këtu edhe ambientet e përshtatshme.

Mbi një sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 20000 qm² dhe 8300 m² sipërfaqe kapanonesh ne përfundimisht kemi edhe vend të mjaftueshëm për një proces pa pengesa të prodhimit ekzistues dhe të programit të furnizimit, dhe përveç të tjerave vend të mjaftueshëm për projekte dhe produkte që ishin planifikuar para shumë kohësh.