Collage_Produktspektrum

Spektri i produkteve i Copo Plast

Përpunimi dhe tregtia e të gjitha materialeve termo-plastike, ne jemi gjithmonë në kërkim të mbetjeve të prodhimit të të gjitha llojeve.

Nëse ju nevojiten informacione të tjera në lidhje me produktet tona, atëherë ne do ju dërgojmë me kënaqësi fletë të detajuara me të dhëna informuese.
Ne kemi akses edhe tek tipet të cilat nuk i ofrojmë në programin tonë të produkteve, por bazuar në kërkesën tuaj ne mund të gjejmë pothuajse të gjitha materialet, si NT ashtu edhe tipe mallrash të rinj.

Ne presim me kënaqësi thirrjet tuaja.