Collage_Flugzeug

Poste të veçanta

 • Moplen
  Tipi: HP556E RK 18
  Sasia: 7.375 kg
 • Steripeel
  Tipi: WD140CF
  Sasia: 2.500 kg
 • Borealis
  Tipi: RB707CF
  Sasia: 1.075 kg
 • Total
  Tipi: PPR3260
  Sasia: 1.375 kg
 • UV Stabilisator Maxithen
  Sasia: 425 kg

News

Të reja aktuale në lidhje me kompaninë tonë!

2015

 • zgjerim shtesë i prodhimit ekzistues / punësime të tjera personeli, puna me turne u zgjerua edhe njëherë ndjeshëm.

2014

 • Vendosja në punë e një grirësi plotësisht të ri 120 KW
 • Vendosja në punë e mullinjve prerës nga filiali i vjetër Kaltenbach në ndërtesën e re „Kapanoni 3“ Traunreut/ Hörpolding
 • Vendosja në punë e një linje të plotë speciale riciklimi të re. Kapaciteti i kokërrzimit u dyfishua; produkte të reja, të cilat nuk ishin të përpunueshme më parë gjejnë rrugën e tyre në prodhim.
 • Ndërtimi i një ofiçine që i përket ndërmarrjes

2013/2014

 • Fillimi i një ndërtimit të ri i një kapanon prodhimi dhe magazinimi.
  Sipërfaqja: 3.000 qm
  Vendosja në punë i kapanonit: Shkurt 2014.

Ndërtesa e re 2012

 • Si përfundim ja dolëm: punimet në zyrën tonë të re dhe në kapanonin tonë të magazinimit pothuajse kanë përfunduar.