Ri-kokërrzimet

Ri-kokërrzimet e mëposhtme ne i kemi gjithmonë të disponueshme nga prodhimi ynë vetjak.

 • PP Copo ri-kokërrzim i bardhë Mfi:6-8
 • PP Copo ri-kokërrzim i bardhë 20-25% TV Mfi:6-8
 • PP Copo ri-kokërrzim i zi Mfi:5-8
 • PP Copo ri-kokërrzim i zi Mfi:7-12
 • PP Copo ri-kokërrzim i zi 20-25% TV Mfi:6-8
 • PP Copo ri-kokërrzim natyrë Mfi:8-12
 • PP Copo ri-kokërrzim natyrë Mfi:5-8
 • PP Copo material i bluar natyrë Mfi:5-10
 • PP Copo ri-kokërrzim me shumë ngjyra Mfi:6-8
 • LDPE ri-kokërrzim me shumë ngjyra Mfi:0,3-1,0 (cilësi plasmani)
 • PE-PP ri-kokërrzim me shumë ngjyra Mfi:0,3-1,4 ca. 10% pjesa e PP
 • PP Copo ri-kokërrzim i zi Mfi:4-6 i qëndrueshëm ndaj goditjeve
 • PP Ri-kokërrzim i zi Mfi:18-20
 • PP Ri-kokërrzim me shumë ngjyra Mfi:18-20

Është gjithashtu e mundur që ne të prodhojmë për ju një ri-kokërrzim sipas zgjedhjes tuaj.

Gjithashtu tek ne është e mundur, bazuar në kërkesën tuaj të bëjmë modifikime në material, p.sh. të përcaktojmë me saktësi përbërjen e substancës mbushëse të materialit me talkum ose kalcium karbonat ose të përmirësojmë tepër fortësinë goditëse të materialit.

Të gjitha ri-kokërrzimet janë ri-kokërrzime nga mbetje produktesh të përzgjedhura dhe të pastra.